HE 195/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hakonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.2002 Pantu pöydälle PTK 122/2002
25.10.2002 Keskeytetty PTK 126/2002
07.11.2002 Päättynyt PTK 130/2002
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.03.2003

Kirjelmä
EK 49/2002 vp