Valtiopaivaasia HE 195/2004

HE 195/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.04.2005

Voimaantulo

01.06.2005

Säädöskokoelma
232/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Heinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 2
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 3/2005 vp
Valmistunut

17.03.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään viisi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 40/2004 vp
Valmistunut

18.11.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.03.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.03.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.03.2005 Keskeytetty PTK 29/2005 2
30.03.2005 Päättynyt PTK 30/2005 2 8-14
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.04.2005 Päättynyt PTK 33/2005 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.04.2005

​​​​