Valtiopaivaasia HE 196/1994

HE 196/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

22.12.1994

Voimaantulo

01.08.1995

Säädöskokoelma
1359/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lastentarhanopettajaopistoista annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rajakylä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3096

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 23/1994 vp
Valmistunut

24.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 130/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994 5448

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.1994 Päättynyt PTK 132/1994 5482
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5621

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 2

​​​​