HE 196/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1023/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Österman

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

3808

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.10.1996 Päättynyt PTK 126/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4021

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 22/1996 vp
Valmistunut

14.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 144/1996 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 146/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1996 Päättynyt PTK 147/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4729

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4786

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.11.1996

Vastaus
EV 191/1996 vp