Valtiopaivaasia HE 196/2004

HE 196/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta

Päätökset

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Yleissopimus nro 185, jolla muutetaan merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskeva yleissopimus, 1958

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.10.2004

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Saastamoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.10.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2004 Päättynyt PTK 106/2004 12
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 17/2004 vp
Valmistunut

09.12.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksy Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 19 päivänä kesäkuuta 2003 hyväksyttyä kansainvälisen työjärjestön yleissopimusta nro 185, joka koskee merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia (muutettu) 2003.

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 34/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.2004 Päättynyt PTK 139/2004 10
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.2004