Valtiopaivaasia HE 196/2006

HE 196/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maatalousyrittäjän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Maatalousyrittäjän eläkelaki

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1280/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1281/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1282/2006
Päätös

Hyväksytty

4. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1283/2006
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1284/2006
Päätös

Hyväksytty

6. Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1285/2006
Päätös

Hyväksytty

7. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1286/2006
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1287/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

9. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1288/2006
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

22.12.2006

Voimaantulo

01.01.2007

Säädöskokoelma
1289/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Maatalousyrittäjän eläkelaki

2. Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta

3. Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

4. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain muuttamisesta

6. Laki luopumiseläkelain muuttamisesta

7. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

8. Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta

9. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.10.2006

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wuorenjuuri

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2006 Päättynyt PTK 102/2006 23
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 42/2006 vp
Valmistunut

24.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-7. sekä 9. ja 10. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1.,2. ja 8. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 121/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.2006 Päättynyt PTK 122/2006 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2006 Päättynyt PTK 125/2006 20
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.2006