HE 197/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1394/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Tiukkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 16/1997 vp
Valmistunut

03.12.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 157/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1997 Päättynyt PTK 158/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1997 Päättynyt PTK 160/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1997 Poistettu PTK 164/1997
10.12.1997 Keskeytynyt PTK 165/1997
10.12.1997 Päättynyt PTK 166/1997 23

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.12.1997

Vastaus
EV 223/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1