Valtiopaivaasia HE 197/2000

HE 197/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2001

Voimaantulo

11.06.2001

Säädöskokoelma
421/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.12.2000

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 26
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 14
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/2001 vp
Valmistunut

27.04.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.05.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 52/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.05.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2001 Keskeytetty PTK 53/2001 2
08.05.2001 Päättynyt PTK 54/2001 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2001 Päättynyt PTK 58/2001 5 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.2001

​​​​