Valtiopaivaasia HE 197/2008

HE 197/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle tulliselvitysrikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki rikoslain 46 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
425/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki tullilain 20 d ja 42 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
426/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
427/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisen rankaisemisesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
428/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
429/2009
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
430/2009
Päätös

Hyväksytty

7. Laki poliisilain 31 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.06.2009

Voimaantulo

01.10.2009

Säädöskokoelma
431/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoslain 46 luvun muuttamisesta

2. Laki tullilain 20 d ja 42 §:n muuttamisesta

3. Laki pakkokeinolain 5 a luvun muuttamisesta

4. Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisen rankaisemisesta annetun lain kumoamisesta

5. Laki puolustustarvikkeiden maastaviennistä ja kauttakuljetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

6. Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

7. Laki poliisilain 31 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Välimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2008 Päättynyt PTK 113/2008 7
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2009 vp
Valmistunut

17.04.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 46 luvun 14 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 42/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2009 Päättynyt PTK 43/2009 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2009 Päättynyt PTK 45/2009 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.05.2009

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin