Valtiopaivaasia HE 198/1994

HE 198/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinorekisteristä

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki maaseutuelinkeinorekisteristä

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1515/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maaseutuelinkeinorekisteristä

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Vainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3099

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 29/1994 vp
Valmistunut

27.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3534

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4590
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5171

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.11.1994

​​​​