Valtiopaivaasia HE 198/1995

HE 198/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

15.03.1996

Voimaantulo

01.04.1996

Säädöskokoelma
170/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ylikuormamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.12.1995

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3142

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995 3189

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1996 vp
Valmistunut

16.02.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.02.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 10/1996 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.1996 Päättynyt PTK 13/1996 405

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.1996 Päättynyt PTK 14/1996 409
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.02.1996 Päättynyt PTK 17/1996 518

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1996

​​​​