HE 198/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1220/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1221/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1222/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

3) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4068

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1997 vp
Valmistunut

21.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1997 Päättynyt PTK 149/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1997 Päättynyt PTK 150/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997

Vastaus
EV 195/1997 vp