Valtiopaivaasia HE 198/1996

HE 198/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1220/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1221/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.12.1997

Voimaantulo

01.03.1998

Säädöskokoelma
1222/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta

3) Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4068

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/1997 vp
Valmistunut

21.11.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 148/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1997 Päättynyt PTK 149/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1997 Päättynyt PTK 150/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1997

​​​​