Valtiopaivaasia HE 198/1999

HE 198/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisaluelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
686/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
687/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
688/2000
Päätös

Hyväksytty

4. Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
689/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
690/2000
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
691/2000
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ilmailulain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
692/2000
Päätös

Hyväksytty

8. Laki metsälain 2 luvun kumoamisesta

Vahvistettu

14.07.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
693/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki yhteisaluelain muuttamisesta

2. Laki kalastuslain muuttamisesta

3. Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

4. Laki vesilain muuttamisesta

5. Laki maastoliikennelain 4 §:n muuttamisesta

6. Laki vesiliikennelain 21 §:n muuttamisesta

7. Laki ilmailulain 40 §:n muuttamisesta

8. Laki metsälain 2 luvun kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.1999

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 19
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 6/2000 vp
Valmistunut

26.05.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.,3. ja 5-8. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet 6/2000 vp ja 7/2000 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 79/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 6.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.06.2000 Päättynyt PTK 80/2000 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2000 Päättynyt PTK 84/2000 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​