Valtiopaivaasia HE 198/2010

HE 198/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1247/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1248/2010
Päätös

Hyväksytty

3. Laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1249/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1250/2010
Päätös

Hyväksytty

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2010

Voimaantulo

01.07.2011

Säädöskokoelma
1251/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

2. Laki työntekijän eläkelain 41 §:n muuttamisesta

3. Laki merimieseläkelain 41 §:n muuttamisesta

4. Laki yrittäjän eläkelain 38 §:n muuttamisesta

5. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 52 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.2010

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.2010

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.2010 Päättynyt PTK 102/2010 14
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 34/2010 vp
Valmistunut

25.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2010 Päättynyt PTK 123/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2010 Päättynyt PTK 126/2010 27
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.12.2010

​​​​