Valtiopaivaasia HE 199/1992

HE 199/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1008/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.09.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992 3498

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/1992 vp
Valmistunut

08.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992 3703

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.1992 Keskeytynyt PTK 126/1992 3722
16.10.1992 Keskeytynyt PTK 128/1992 3761
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 3784 6
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Keskeytynyt PTK 134/1992 3959
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 4027 9

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1992

​​​​