HE 199/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

Vahvistettu

13.11.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1008/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aikuisten järjestelmällisen hammashuollon toimeenpanon siirtämisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. ylitarkastaja Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.09.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3467

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.09.1992 Päättynyt PTK 114/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

3498

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 33/1992 vp
Valmistunut

08.10.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 124/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Päättynyt PTK 125/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.1992 Keskeytynyt PTK 126/1992
16.10.1992 Keskeytynyt PTK 128/1992
20.10.1992 Päättynyt PTK 129/1992 6
Istuntopöytäkirjan sivu

3722

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1992 Keskeytynyt PTK 134/1992
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 9
Istuntopöytäkirjan sivu

3959

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.11.1992