Valtiopaivaasia HE 199/1994

HE 199/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Säädöskokoelma
1120/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Pajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3200

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 23/1994 vp
Valmistunut

18.10.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 101/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.1994 Päättynyt PTK 102/1994 3426

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4589
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.1994 Päättynyt PTK 122/1994 5169

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1994

​​​​