HE 199/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merimieslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
333/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
334/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merityöaikalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
335/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 8 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
336/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
337/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merimieslain muuttamisesta

2) Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta

3) Laki merityöaikalain muuttamisesta

4) Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 8 ja 30 §:n muuttamisesta

5) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

3142

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.12.1995 Päättynyt PTK 119/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

3189

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 1/1996 vp
Valmistunut

28.03.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 39/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1996 Päättynyt PTK 47/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1206

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1307

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.05.1996

Vastaus
EV 31/1996 vp