Valtiopaivaasia HE 199/1996

HE 199/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi saatavien perinnästä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Laki saatavien perinnästä

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
513/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
514/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
515/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
516/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki saatavien perinnästä

2) Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

3) Laki rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

4) Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4068

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 30/1998 vp
Valmistunut

12.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 207/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 16.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 208/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

5. lakiehdotus hylätty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1999 Päättynyt PTK 213/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.02.1999

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LaVM, 2