Valtiopaivaasia HE 199/2000

HE 199/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1. Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2000

Voimaantulo

01.07.2001

Säädöskokoelma
1185/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

01.12.2000

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lounela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2000 Päättynyt PTK 152/2000 1
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 38/2000 vp
Valmistunut

01.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteeseen 94/2000 vp sisältyvä lakiehdotus hylätään, ja että toimenpidealoitteet TPA 30/2000 vp ja TPA 112/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 153/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 04.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Päättynyt PTK 154/2000 11
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2000 Päättynyt PTK 160/2000 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2000

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​