HE 2/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Päätökset

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1) Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Asetuksen voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
372/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1) Latvian kanssa kauppaa ja taloudellista yhteistyötä koskevista väliaikaisista järjestelyistä tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Mitrunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.02.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

182

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 14/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

214

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 1/1993 vp
Valmistunut

16.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Poistettu PTK 26/1993
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

720

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

747

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 1. ponsi