HE 2/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta, VaVM 36/1994 vp)

Vahvistettu

07.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
867/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.10.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
868/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta, VaVM 36/1994 vp)

2) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Viherkenttä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.1994 Päättynyt PTK 7/1994
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

170

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/1994 vp
Valmistunut

21.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.09.1994 Päättynyt PTK 76/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.09.1994 Päättynyt PTK 82/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2867

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.09.1994 Päättynyt PTK 83/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

2879

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.09.1994