Valtiopaivaasia HE 2/1995

HE 2/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailunrajoituksista annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.06.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
908/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 2 ja 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.04.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Koltta-Sarkanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

48

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.1995 Päättynyt PTK 6/1995 89

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1995 vp
Valmistunut

16.05.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 23/1995 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.1995 Päättynyt PTK 24/1995 561

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 627
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.06.1995 Päättynyt PTK 29/1995 664

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.06.1995

Vastaus
EV 2/1995 vp