Valtiopaivaasia HE 2/2000

HE 2/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
775/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Valtion elokuvatarkastamosta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
776/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
777/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

25.08.2000

Voimaantulo

01.01.2001

Säädöskokoelma
778/2000
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta

2. Laki Valtion elokuvatarkastamosta

3. Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta

4. Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.2000

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Norbäck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2000 Päättynyt PTK 3/2000 21 1
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/2000 vp
Valmistunut

13.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että 1., 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 14/2000 vp
Valmistunut

10.05.2000

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 6/2000 vp
Valmistunut

06.06.2000

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2000 Keskeytetty PTK 87/2000 5
15.06.2000 Päättynyt PTK 88/2000 2 2-8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Keskeytetty PTK 90/2000 12
21.06.2000 Päättynyt PTK 92/2000 6 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 19 §:n 5 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2000

​​​​