Valtiopaivaasia HE 2/2002

HE 2/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
306/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
307/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kirkkolain muuttamisesta

2. Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.02.2002

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.2002 Päättynyt PTK 12/2002 5
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/2002 vp
Valmistunut

13.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 27/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002 21
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2002 Päättynyt PTK 34/2002 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.04.2002

​​​​