Valtiopaivaasia HE 2/2011

HE 2/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maksulaitoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
899/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
900/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
901/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
902/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
903/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
904/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
905/2011
Päätös

Hyväksytty

8. Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
906/2011
Päätös

Hyväksytty

9. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.07.2011

Voimaantulo

01.08.2011

Säädöskokoelma
907/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

2. Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

6. Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

7. Laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki maksupalvelulain 8 ja 78 §:n muuttamisesta

9. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.05.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sarsa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.05.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.2011 Päättynyt PTK 10/2011 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/2011 vp
Valmistunut

17.06.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 2. ja 4.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisina paitsi 1. lakiehdotuksen 8 § ja voimaantulosäännös sekä 3. lakiehdotuksen 13 § muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.06.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 16/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 21.6.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.06.2011 Päättynyt PTK 17/2011 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.06.2011 Päättynyt PTK 23/2011 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.07.2011

Vastaus
EV 3/2011 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin