HE 20/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

01.05.1992

Säädöskokoelma
375/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

841

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.1992 Päättynyt PTK 26/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

963

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1992 vp
Valmistunut

14.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 42/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 43/1992 2, 3
Istuntopöytäkirjan sivu

1430

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992 12
Istuntopöytäkirjan sivu

1549

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot