Valtiopaivaasia HE 20/1992

HE 20/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi leimaverolain muuttamisesta

Huomautus

Lisäbudjettilakiehdotus

Päätökset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

01.05.1992

Säädöskokoelma
375/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.03.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sarkko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.03.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

841

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.03.1992 Päättynyt PTK 26/1992 963

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1992 vp
Valmistunut

14.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 41/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 42/1992 1427

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 43/1992 1430 2, 3
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992 1549 12

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul. VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​