HE 20/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistön luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle Vaasassa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kiinteistön luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle Vaasassa

Vahvistettu

07.06.1996

Voimaantulo

15.06.1996

Säädöskokoelma
394/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistön luovuttamisesta perustettavalle kiinteistöyhtiölle Vaasassa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Rakennusneuvos Murtomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1125

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/1996 vp
Valmistunut

03.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.1996 Päättynyt PTK 57/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1996 Poistettu PTK 59/1996
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1552

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.05.1996 Päättynyt PTK 67/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1871

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.1996

Vastaus
EV 41/1996 vp