Valtiopaivaasia HE 20/1997

HE 20/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkokeinolain 5 a ja 6 luvun muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 5/1997 vp)

Päätökset

1) Laki pakkokeinolain 5 a ja 6 luvun muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 5/1997 vp)

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
565/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pakkokeinolain 5 a ja 6 luvun muuttamisesta (Uusi nimike: Laki pakkokeinolain muuttamisesta, LaVM 5/1997 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.03.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/1997 vp
Valmistunut

15.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 7/1997 vp
Valmistunut

25.04.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 66/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 68/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997