Valtiopaivaasia HE 20/2001

HE 20/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Vahvistettu

06.04.2001

Voimaantulo

15.04.2001

Säädöskokoelma
315/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.03.2001

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Vuorio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

09.03.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.03.2001 Päättynyt PTK 24/2001 1
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 4/2001 vp
Valmistunut

20.03.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2001 vp
Valmistunut

16.03.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 28/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle samana päivänä pidettävään toiseen istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.03.2001 Päättynyt PTK 29/2001 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.2001 Päättynyt PTK 32/2001 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.03.2001