Valtiopaivaasia HE 20/2002

HE 20/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

Päätökset

1. Järjestyslaki

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
612/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n ja 17 luvun 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
613/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
614/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
615/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki alkoholilain 58 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
616/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki teräaselain kumoamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
617/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kuntalain 7 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
618/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki kuntajakolain 31 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
619/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 23 §:n 1 momentin ja 24 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
620/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
621/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
622/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.06.2003

Voimaantulo

01.10.2003

Säädöskokoelma
623/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Järjestyslaki

2. Laki rikoslain muuttamisesta

3. Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

4. Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

5. Laki alkoholilain 58 §:n muuttamisesta

6. Laki teräaselain kumoamisesta

7. Laki kuntalain 7 §:n kumoamisesta

8. Laki kuntajakolain 31 §:n muuttamisesta

9. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 23 ja 24 §:n kumoamisesta

10. Laki tieliikennelain muuttamisesta

11. Laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

12. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.03.2002

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Poliisiylitarkastaja Luntiala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.03.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.2002 Päättynyt PTK 28/2002 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 28/2002 vp
Valmistunut

11.02.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4.-10. ja 12. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 11. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoite LA 164/2002 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/2002 vp
Valmistunut

22.05.2002

Lakivaliokunnan lausunto
LaVL 22/2002 vp
Valmistunut

15.11.2002

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.02.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 200/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.02.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2003 Päättynyt PTK 201/2002 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2003 Päättynyt PTK 208/2002 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 7 §:n 3 momentista ja 23 §:n 2 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.05.2003

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot