Valtiopaivaasia HE 20/2004

HE 20/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
295/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Vahvistettu

23.04.2004

Voimaantulo

01.05.2004

Säädöskokoelma
296/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta

2. Laki lääkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.03.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.03.2004 Päättynyt PTK 22/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2004 vp
Valmistunut

25.03.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena, paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.03.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.03.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.03.2004 Päättynyt PTK 34/2004 1 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2004 Päättynyt PTK 37/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​