Valtiopaivaasia HE 20/2007

HE 20/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennevakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2007

Voimaantulo

04.07.2007

Säädöskokoelma
742/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.06.2007

Voimaantulo

04.07.2007

Säädöskokoelma
743/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

2. Laki vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.05.2007

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Lehtipuro

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.05.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.2007 Päättynyt PTK 30/2007 12
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 2/2007 vp
Valmistunut

06.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2007 Päättynyt PTK 37/2007 8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 21
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2007

Vastaus
EV 8/2007 vp

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin