Valtiopaivaasia HE 20/2008

HE 20/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
344/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.05.2008

Voimaantulo

01.06.2008

Säädöskokoelma
345/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

2. Laki kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

07.03.2008

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Knuuti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.03.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2008 Päättynyt PTK 22/2008 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2008 vp
Valmistunut

08.04.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2008 Päättynyt PTK 37/2008 7
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.04.2008 Poistettu PTK 40/2008 4
22.04.2008 Päättynyt PTK 41/2008 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.04.2008