Valtiopaivaasia HE 20/2013

HE 20/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Sähkömarkkinalaki

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
588/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
589/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
590/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki Energiamarkkinavirastosta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
591/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
592/2013
Päätös

Hyväksytty

6. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
593/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
594/2013
Päätös

Hyväksytty

8. Laki markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Sähkömarkkinalaki

2. Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta

3. Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta

4. Laki Energiamarkkinavirastosta

5. Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

6. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta

7. Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

8. Laki markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.03.2013

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.03.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2013 Päättynyt PTK 30/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 17/2013 vp
Valmistunut

11.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että 8. lakiehdotus hylätään ja että lakialoite LA 4/2012 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 7/2013 vp
Valmistunut

12.04.2013

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013 6
13.06.2013 Keskeytetty PTK 70/2013 7
14.06.2013 Päättynyt PTK 71/2013 3 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien 1. - 7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Keskeytetty PTK 72/2013 11
19.06.2013 Päättynyt PTK 73/2013 4 66,67
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 8. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.06.2013

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot