HE 200/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki alkoholilain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1722/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Wavela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

3394

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 105/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3469

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/1991 vp
Valmistunut

13.12.1991

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1991 Päättynyt PTK 109/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1991 Päättynyt PTK 111/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

3801

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1991 Päättynyt PTK 117/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

4045

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1991