Valtiopaivaasia HE 200/1994

HE 200/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1196/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Perko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3200

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 15/1994 vp
Valmistunut

22.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994 5419

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.11.1994 Päättynyt PTK 131/1994 5437
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5615

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 1

Asiasanat

​​​​