Valtiopaivaasia HE 200/1995

HE 200/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuoden 1951 kalastuslain 90 §:n ja vuoden 1982 kalastuslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kalastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
526/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kalastuslain 90 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.07.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
527/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kalastuslain muuttamisesta

2) Laki kalastuslain 90 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1995

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Torvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1995 Päättynyt PTK 127/1995 3420

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/1996 vp
Valmistunut

07.03.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.03.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 38/1996 vp
Päätös

Keskiviikkona 10.4. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1996 Päättynyt PTK 39/1996 1081

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996 1117
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.1996 Päättynyt PTK 46/1996 1179

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.1996