Valtiopaivaasia HE 200/2000

HE 200/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virallistetusta parisuhteesta

(Parisuhdelaki )

Päätökset

1. Laki rekisteröidystä parisuhteesta

Vahvistettu

09.11.2001

Voimaantulo

01.03.2002

Säädöskokoelma
950/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki virallistetusta parisuhteesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.12.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Helin

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.12.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2001 Päättynyt PTK 7/2001 3
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 15/2001 vp
Valmistunut

18.06.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 5 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 15/2001 vp
Valmistunut

30.03.2001

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.09.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 94/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 19.09.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.09.2001 Keskeytetty PTK 96/2001 1
21.09.2001 Päättynyt PTK 99/2001 1
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.09.2001 Keskeytetty PTK 101/2001 2
28.09.2001 Päättynyt PTK 105/2001 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 10 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.10.2001

​​​​