Valtiopaivaasia HE 200/2001

HE 200/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luopumiseläkelain 8 §:n ja maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2002

Voimaantulo

03.04.2002

Säädöskokoelma
226/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.03.2002

Voimaantulo

03.04.2002

Säädöskokoelma
227/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luopumiseläkelain 8 §:n muuttamisesta

2. Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.11.2001

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Pessa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2001 Päättynyt PTK 126/2001 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/2002 vp
Valmistunut

15.02.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin muuttamattomina paitsi lakiehdotusten voimaantulosäännökset muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.02.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 12/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 20.02.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.02.2002 Päättynyt PTK 13/2002 2
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.2002

Vastaus
EV 7/2002 vp

​​​​