Valtiopaivaasia HE 200/2002

HE 200/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki valmiuslain muuttamisesta

Päätös

Jätetty lepäämään

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
482/2003
Päätös

Hyväksytty

3. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
483/2003
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
484/2003
Päätös

Hyväksytty

5. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
485/2003
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vakuutusyhtiölain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
486/2003
Päätös

Hyväksytty

7. Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
487/2003
Päätös

Hyväksytty

8. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
488/2003
Päätös

Hyväksytty

9. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
489/2003
Päätös

Hyväksytty

10. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
490/2003
Päätös

Hyväksytty

11. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
491/2003
Päätös

Hyväksytty

12. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
492/2003
Päätös

Hyväksytty

13. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
493/2003
Päätös

Hyväksytty

14. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
494/2003
Päätös

Hyväksytty

15. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
495/2003
Päätös

Hyväksytty

16. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.06.2003

Voimaantulo

01.08.2003

Säädöskokoelma
496/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Jätetty lepäämään

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valmiuslain muuttamisesta

2. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

4. Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

5. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

6. Laki vakuutusyhtiölain 1 luvun muuttamisesta

7. Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun muuttamisesta

8. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

9. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

10. Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

11. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

12. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

13. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

14. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

15. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

16. Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.10.2002

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tanninen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.10.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.2002 Päättynyt PTK 122/2002 2
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 2/2002 vp
Valmistunut

30.01.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-16. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 40 d §:n 1 momentti muutettuna, ja että 1. lakiehdotus käsitellään perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 57/2002 vp
Valmistunut

17.12.2002

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.01.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 192/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 31.01.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.2003 Päättynyt PTK 193/2002 1
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.02.2003 Päättynyt PTK 194/2002 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn ensimmäisen lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin, sekä hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.-16. lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 §, 2.-16. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että 2.-16. lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja että 1. lakiehdotus tulee käsitellä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1. lakiehdotus perustuslaki 73 § 1 momentti, 2.-16. lakiehdotus perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.03.2003

Asian jatkokäsittely

vp