Valtiopaivaasia HE 200/2005

HE 200/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
292/2006
Päätös

Hyväksytty

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
293/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.2006

Voimaantulo

01.05.2006

Säädöskokoelma
294/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta

2. Laki kansanterveyslain muuttamisesta

3. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.11.2005

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Nurminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.11.2005

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.2005 Päättynyt PTK 123/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Puolustusvaliokunta

Mietintö

Puolustusvaliokunnan mietintö
PuVM 1/2006 vp
Valmistunut

02.03.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 1/2006 vp
Valmistunut

09.02.2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 2/2006 vp
Valmistunut

21.02.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.03.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.2006 Poistettu PTK 18/2006 3
08.03.2006 Päättynyt PTK 20/2006 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.03.2006 Päättynyt PTK 23/2006 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2006

​​​​