Valtiopaivaasia HE 201/1991

HE 201/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kauppaedustajista ja myyntimiehistä

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä

Vahvistettu

08.05.1992

Voimaantulo

01.11.1992

Säädöskokoelma
417/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.1991

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.12.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3394

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1991 Päättynyt PTK 105/1991 3469

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/1992 vp
Valmistunut

27.03.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.03.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 30/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.03.1992 Päättynyt PTK 31/1992 1072

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.04.1992 Päättynyt PTK 33/1992 1122
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 34/1992 1142

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.04.1992

​​​​