HE 201/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

15.12.1993

Säädöskokoelma
1064/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Liedes

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.10.1993 Päättynyt PTK 115/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3304

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 14/1993 vp
Valmistunut

26.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 127/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3801

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 8
Istuntopöytäkirjan sivu

3971

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993