HE 201/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, HaVM 6/1997 vp)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, HaVM 6/1997 vp)

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
566/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, HaVM 6/1997 vp)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4071

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/1997 vp
Valmistunut

06.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 57/1997 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 59/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.1997 Päättynyt PTK 62/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.1997

Vastaus
EV 51/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1