Valtiopaivaasia HE 201/1996

HE 201/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, HaVM 6/1997 vp)

Päätökset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, HaVM 6/1997 vp)

Vahvistettu

13.06.1997

Voimaantulo

01.07.1997

Säädöskokoelma
566/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (Uusi nimike: Laki valtion virkamieslain 13 ja 23 §:n muuttamisesta, HaVM 6/1997 vp)

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Leikos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4071

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 6/1997 vp
Valmistunut

06.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 57/1997 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 58/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 59/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.1997 Päättynyt PTK 62/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.05.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1