Valtiopaivaasia HE 202/1994

HE 202/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinakeskuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki sähkömarkkinakeskuksesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
387/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sähkömarkkinakeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Puhakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3099

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 51/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 156/1994 6084

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 157/1994 6093
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6286

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.01.1995

​​​​