HE 202/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkömarkkinakeskuksesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sähkömarkkinakeskuksesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
387/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sähkömarkkinakeskuksesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Puhakka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3083

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3099

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 51/1994 vp
Valmistunut

16.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 156/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.12.1994 Päättynyt PTK 157/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6093

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6286

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.01.1995