Valtiopaivaasia HE 202/1995

HE 202/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työeläkelainsäädäntöä koskeviksi muutoksiksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1746/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1747/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1748/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
1749/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994 annetun lain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin eläkelain 12 c §:n muuttamisesta

3) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta

4) Laki yrittäjien eläkelain 11 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1995

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3278

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1995 Päättynyt PTK 124/1995 3283

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 27/1995 vp
Valmistunut

12.12.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 128/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1995 Päättynyt PTK 129/1995 3589

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1995 Päättynyt PTK 131/1995 3592
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.1995 Päättynyt PTK 137/1995 3722

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.12.1995

​​​​