Valtiopaivaasia HE 202/1996

HE 202/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ennakkoperintälaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Ennakkoperintälaki

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1118/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1119/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1120/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1121/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1122/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1123/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Ennakkoperintälaki

2) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

3) Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki veronkantolain muuttamisesta

5) Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

6) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.10.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ikonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.10.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4032

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1996 Päättynyt PTK 128/1996 4071

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 42/1996 vp
Valmistunut

26.11.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.11.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 153/1996 4832

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1996 Päättynyt PTK 154/1996 4849
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5136

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​