Valtiopaivaasia HE 202/1997

HE 202/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen lyhyitä työsuhteita koskevan eläketurvan uudistamisesta

Päätökset

1) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta (Uusi nimike: Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki)

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1056/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1057/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1058/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1059/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yrittäjien eläkelain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1060/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta (Uusi nimike: Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki)

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta

5) Laki yrittäjien eläkelain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.10.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1997 vp
Valmistunut

07.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1997 Päättynyt PTK 146/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.1997 Päättynyt PTK 149/1997 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot