HE 202/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisten alojen lyhyitä työsuhteita koskevan eläketurvan uudistamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta (Uusi nimike: Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki)

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1056/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1057/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1058/1997
Päätös

Hyväksytty

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1059/1997
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yrittäjien eläkelain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1060/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta (Uusi nimike: Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki)

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 6 §:n muuttamisesta

5) Laki yrittäjien eläkelain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.10.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/1997 vp
Valmistunut

07.11.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.1997 Päättynyt PTK 144/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.11.1997 Päättynyt PTK 146/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1997 Päättynyt PTK 149/1997 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1997

Vastaus
EV 180/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot