Valtiopaivaasia HE 202/1998

HE 202/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi sijoitusrahastolaiksi sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Päätökset

1) Sijoitusrahastolaki

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
48/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
49/1999
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
50/1999
Päätös

Hyväksytty

4) Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
51/1999
Päätös

Hyväksytty

5) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
52/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
53/1999
Päätös

Hyväksytty

7) Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
54/1999
Päätös

Hyväksytty

8) Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.01.1999

Voimaantulo

01.02.1999

Säädöskokoelma
55/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Sijoitusrahastolaki

2) Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3) Laki rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

5) Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

6) Laki arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

7) Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

8) Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Ranta

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 35/1998 vp
Valmistunut

02.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.12.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 158/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Poistettu PTK 159/1998
08.12.1998 Päättynyt PTK 160/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 161/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1998 Päättynyt PTK 167/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.1998

​​​​