HE 203/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1539/1992
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1540/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Arvela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.10.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

3514

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.10.1992 Pp 6.10. PTK 117/1992
06.10.1992 Päättynyt PTK 118/1992
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3533

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 76/1992 vp
Valmistunut

09.12.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 176/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1992 SuV:aan PTK 180/1992 29-33
15.12.1992 Päättynyt PTK 181/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5359

Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 181 15.12.1992

Suuri valiokunta yhtynyt eduskunnan asiassa tekemään

päätökseen

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 8/1992 vp
Valmistunut

15.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1992 Päättynyt PTK 192/1992 34
Istuntopöytäkirjan sivu

5744

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., VaVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot